UYGULAMALI EĞİTİM

UYGULAMALI EĞİTİM

Yüksekokulumuz Seyahat İşletmeciliği Bölümü öğrencileri eğitim planlarında yer alan “Seyahat İşletmeleri Uygulaması” dersini,  protokol  (sözleşme)  yapılan  seyahat  işletmelerinde  işbaşı eğitimi şeklinde almak zorundadır. Ders, 30 AKTS kredisidir.  Uygulamalı Eğitimin yanı sıra devam zorunluluğu olan alttan dersi bulunan öğrenciler, bu durumu Uygulamalı Eğitim koordinatörüne bildirmelidir.

BAŞVURU İÇİN UYGULAMALI EĞİTİM BÜROSUNA TESLİM EDİLECEK BELGELER:
1-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
2-SPAS Müstehaklık Sorgulama -Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (Bu iki SGK belgesi, E-Devlet üzerinden temin edilebilir. E-Hizmetler Bölümünde Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında yer alıyorlar.)
3-Öğrencinin, üzerinden sağlık provizyonu aldığı kişinin SPAS Müstehaklık Sorgulama -Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Belgesi (E-Devlet)
4-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5-Bir adet fotoğraf başvuru formuna eklenecektir.
6-Başvuru ve Sözleşme Formu: Yüksekokul tarafından hazırlanan sözleşmeden 2 adet çıktı alınarak görev alınacak  tesis  yöneticilerine  imzalatılır,  bir  örneği  işletmede  kalır,  bir  örneği  öğrenci tarafından diğer belgelerle birlikte 15.12.2017  tarihine kadar okula teslim edilerek süresi içerisinde yapılır. Belgeleri teslim ederken, Uygulamalı Eğitim Bürosundan, Uygulamalı Eğitim alacağınız kuruma hitaben yazılan yazıyı almayı unutmayınız.
7-İşkur Formu
8-Beyan Formu

Bu eğitim alınırken öğrenci bu eğitim için görev yapacağı işletmeyi kendisi bulur.

Öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında aşağıda belirtilen işletmelerde stajlarını yapabilirler:

 • A,  B ve C grubu belgeli seyahat acenteleri ile rehberlik servislerinde,
 • Yat ve  Marina İşletmelerinde
 • Havalimanlarında
 • Ulaştırma İşletmeleri’nde (Kara, hava, deniz ve demiryolları)
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nde
 • Yüksekokul Müdürlüğü tarafından kabul edilen diğer alanlar ile ilgili kurum ve kuruluşlarda. Uygulamalı Eğitim alınmak istenen kurum bu kurumlar dışında ise aşağıdaki Uygunluk Kontrolü Formu ile Uygulamalı Eğitim Koordinatörünün onayı alınır
  • Protokol imzalanan işletmede değişiklik yapılamaz. Öğrenci bu işletmede uygulamalı eğitimini tamamlamak ve bunu belgelemek zorundadır.
  • Öğrenci, uygulamalı eğitim aldığı işletmeden ayrılması/ilişiğinin kesilmesi ve başka bir işletmede de uygulamalı eğitimine devam etmeyecek olması halinde bunu en geç 3 iş günü içerisinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna Çıkış Dilekçesi teslim ederek bildirmek zorundadır. Aksi halde SGK uygulamaları açısından ciddi problemler çıkabilecek ve öğrenci sorumlu olacaktır.
  • Öğrenci uygulamalı eğitim yapılacak işletmede bir ya da fazla departmanda görev yapabilir.
  • Eğitim dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl bölümler tarafından belirlenir.
  • Yatay ve dikey geçişle 3. sınıfa kayıt olan öğrencilerin Seyahat İşletmeleri Uygulaması dersinden muafiyetinde, daha önce öğrenim gördüğü okulda aldığı dersler göz önünde bulundurulur.
  • Öğrencinin “Seyahat İşletmeleri Uygulaması” dersi Öğrenci ve Acente (İşletme) arasında imzalanan “Sözleşme”de yer alan maddelere göre yürütülür ve değerlendirilir.
  • Öğrenci uygulamalı eğitim dersinden devamını almak koşuluyla başarısız olması durumunda dersi tekrarlayıp tekrarlamayacağına yüksekokul yönetim kurulu karar verir.
  • Öğrenciler uygulamalı eğitime başlanmadan önce, ilgili dönem kayıt yenileme tarihleri içerisinde ebys sistemi üzerinden kayıt yenileyerek derse kayıtlanmak, SGK ve diğer işlemler için Yüksekokul tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve zamanında okula teslim etmek zorundadırlar. Aksi takdirde derse kayıtlanmamış kabul edileceklerdir.
  • Öğrenci, Uygulamalı Eğitim süresince Uygulamalı Eğitim Raporunu haftalık olarak doldurup İşletme yetkilisine imzalatmalıdır.
  • Öğrenci, Uygulamalı Eğitim süresince, aylık devam çizelgelerinin Yüksekokulumuz Uygulamalı Eğitim Bürosuna ulaşıp ulaşmadığını takip etmelidir.
  • Uygulamalı Eğitimin bitiminde Uygulamalı Eğitim Raporu ve Değerlendirme Formu mavi şeffaf kapaklı dosya içerisinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna teslim edilmelidir.

UYGULAMALI EĞİTİMİN BİTİMİNDE TESLİM EDİLECEK BELGELER:
1-Uygulamalı Eğitim Raporu: Öğrenci tarafından haftalık olarak aldığı görevler ve gerçekleştirdiği çalışmalar yazılarak tesis yetkilisine imzalatılır, raporun kapak kısmı kaşeletilir. Uygulamalı Eğitim Bürosuna İşletme tarafından gönderilir ya da öğrenci tarafından teslim edilir.
2-Değerlendirme Formu: Öğrenci tarafından fotoğraf yapıştırılarak İşletme yetkilisine teslim edilir. Yetkili kişi formu doldurup imzalar ve kaşeler. Kapalı Zarf içinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna İşletme tarafından gönderilir ya da öğrenci tarafından teslim edilir.
3-Devam Çizelgelerinin orijinalleri.


İş Akış Şeması İçin Tıklayınız...
Başvuru ve Sözleşme Formu İçin Tıklayınız...
İşkur Formu için Tıklayınız…
Beyan Formu için Tıklayınız…
Değerlendirme Formu İçin Tıklayınız...
Uygulamalı Eğitim Raporu İçin Tıklayınız...
Çıkış Dilekçesi İçin Tıklayınız...
Devam Çizelgesi (Puantaj Cetveli) İçin Tıklayınız...
Uygunluk Kontrol Formu İçin Tıklayınız...
Yurt Dışında Staj Yapacak Öğrenciler İçin Sözleşme Örneği