EGE ÜNİVERSİTESİ

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Akademik Kadro

İsim

Bölüm

Mail

Telefon

Prof. Dr. Adnan TÜRKSOY

Konaklama İşletmeciliği

adnan.turksoy@ege.edu.tr

7524

Doç. Dr. Nilgün AVCI

Konaklama İşletmeciliği

nilgun.avci@ege.edu.tr

7507

Öğr. Gör. Erol KAVALA

Konaklama İşletmeciliği

erol.kavala@ege.edu.tr

7512

Öğr. Gör. Dr. Nükhet A. AKPULAT

Konaklama İşletmeciliği

nukhet.adalet.akpulat@ege.edu.tr

7512

Arş. Gör. Mehmet Alper NİSARİ

Konaklama İşletmeciliği

mehmet.alper.nisari@ege.edu.tr

7514

Doç. Dr. Esin ÖZKAN

Seyahat İşletmeciliği

esin.ozkan@ege.edu.tr

7507

Öğr. Gör. Dr. Selcen Seda TÜRKSOY

Seyahat İşletmeciliği

selcen.seda.turksoy@ege.edu.tr

7529

Öğr. Gör. Erdal ORAL

Seyahat İşletmeciliği

erdal.oral@ege.edu.tr

7511

Öğr. Gör. Onur ÇATALER

Seyahat İşletmeciliği

onur.cataler@ege.edu.tr

7511

Arş. Gör. Samet Can CURKAN

Seyahat İşletmeciliği

samet.can.curkan@ege.edu.tr

7514

Prof. Dr. İsmail GEZGİN

Turizm Rehberliği

ismail.gezgin@ege.edu.tr

7527

Doç. Dr. Serap Özdöl KUTLU

Turizm Rehberliği

serap.ozdol.kutlu@ege.edu.tr

7529

Dr. Öğr. Üyesi Elçin Doğan GÜRBÜZER

Turizm Rehberliği

elçin.dogan.gurbuzer@ege.edu.tr

7517

Arş. Gör. Dr. Sevgül Çilingir CESUR

Turizm Rehberliği

sevgul.cilingir.cesur@ege.edu.tr

7527

Öğr. Gör. Sinan KURT

Turizm Rehberliği

sinan.kurt@ege.edu.tr

7517