Çerez Örnek

Dekanın Mesajı

 

Değerli Öğrencilerimiz / Öğrenci Adaylarımız

 

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi, 1987 yılında turizm ve denizcilik bölümleriyle meslek yüksekokulu olarak eğitime başlamış, 2005 - 2019 yılları arasında yüksekokul düzeyinde dört yıllık eğitim vermiştir. Bu yıl içerisinde Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Atatürk ve Cumhuriyetin temel ilkelerinden ve akademik değerlerden ödün vermeksizin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten okulumuzda hedefimiz, yalnızca bilim üretmek değil aynı zamanda bulunduğu çevre ile bağlarını kuvvetlendirmeye çalışan, sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler üreterek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunan bir eğitim kurumu haline gelmektir.

Bölümlerimizin kurulduğundan bu yana aynı kategorideki okullar içerisinde üst düzeyde tercih edilmesi nitelikli bir öğrenci profiline sahip olduğumuzu göstermektedir. Kaliteli eğitim verme çabamızın yanı sıra, spor müsabakaları ve öğrenci kulüplerinin etkinlikleriyle de okulumuz kendini göstermektedir.

Birçok konuda ilke imza atan Ege Üniversitesi, ülkemizde yükseköğretim düzeyinde turizm eğitiminin önceden “Turizm ve Otel İşletmeciliği” olarak tek seçenek olarak bulunduğu yıllarda “Otelcilik” “Seyahat Acentacılığı” “Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği” ve sonrasında “Turist Rehberliği” programlarını açarak eğitim alanında ihtisaslaşmanın öncüsü olmuştur. 2014 yılında başladığımız “Rekreasyon ve Turizm Rehberliği” tezli yüksek lisans programı ile yine bir ilke imza atmıştır. Yüksek lisans programımız mezuniyeti hangi branştan olursa olsun tüm lisans mezunlarına “Turist Rehberi” olma fırsatı sunmaktadır.

Turizm işkolunu meslek olarak seçecek değerli öğrencilerimiz, turizm mesleği hizmetler sektörünün bir parçasıdır. Bu meslekte başarılı olmanın ön koşulu öncelikle o işi bizzat iyi yapmaktan geçmektedir. Diğer bir deyişle, işkolundaki son nokta olan tesis yöneticiliği okul mezuniyeti ile başlamamaktadır, okulda tamamlanan eğitim ile birlikte turistik işletmelerde en alt kademeden başlayarak yılmadan çalışmanın sonucu olduğu kabul edilmelidir.

Değerli öğrenciler, alacağınız dersler ve eğitim kadar, kendinizi geliştirmenizi ve işkolunda “yoğrulmanızı” tavsiye ediyor, sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Bilgehan Gültekin

Dekan V.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ