Çerez Örnek
canlı destek

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği

UYGULAMALI EĞİTİM

Fakültemiz ve Yüksekokulumuz Konaklama İşletmeciliği Bölümü öğrencileri eğitim planlarında yer alan “Konaklama İşletmeleri Uygulaması” dersini, sözleşme yaptıkları kuruluşlarda, koordinatör onayından sonra, işbaşı eğitimi şeklinde almak zorundadır. Ders, 30 AKTS’dir. Uygulamalı Eğitimin yanı sıra devam zorunluluğu olan alttan dersi bulunan öğrenciler, bu durumu Uygulamalı Eğitim koordinatörüne bildirmelidir. Bahar dönemi alttan ders kredisi 13 AKTS veya daha fazla olan öğrencilere, ebys sistemi öncelikle sadece alttan derslerini vermektedir. Ağırlıklı not ortalaması 1,80’in altında olan öğrencilerimiz durumlarını öğrenci işleri büromuza / uygulamalı eğitim büromuza danışmalıdır. (Güz dönemi sonunda ağırlıklı not ortalamasının 1,80’i geçmesi halinde uygulamalı eğitim alabilecek durumda olan öğrencilerimize, işletme bulmaları, ancak işletmeyi bu durumdan haberdar etmeleri önerilir.)

BAŞVURU İÇİN UYGULAMALI EĞİTİM BÜROSUNA (cesmeturizm.uygulamaliegitim@gmail.com adresine) ONLİNE OLARAK GÖNDERİLECEK BELGELER (ELDEN DE VERİLEBİLİR):
   *SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Bu belge, gerekirse, Uygulamalı Eğitim Bürosu tarafından talep edilebilir.)

1-SPAS Müstahaklık Sorgulama -Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi

(Bu iki SGK belgesi, E-Devlet üzerinden temin edilebilir. E-Hizmetler Bölümünde Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında yer alıyorlar.)

2-Öğrencinin, üzerinden sağlık provizyonu aldığı kişinin SPAS Müstahaklık Sorgulama -Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Belgesi (E-Devlet) (Bu belge sadece, öğrenci kendi provizyon belgesinde “yakınlık türü: kendisi” ve “sigortalı türü: çalışan” olarak görünüyorsa, gereklidir.)


3-Bir adet fotoğraf başvuru formuna (veya e-mail ekine) eklenecektir.

4-Başvuru ve Sözleşme Formu: Yüksekokul tarafından hazırlanan sözleşme (e-mail ile işletmeye gönderilebilir) görev alınacak tesis yöneticilerine imzalatılır, öğrenci tarafından diğer belgelerle birlikte     8 Ocak 2024 tarihine kadar Uygulamalı Eğitim Bürosuna e-mail yoluyla gönderilir. Belgeleri teslim eden öğrencilere e-posta yolu ile, Uygulamalı Eğitim Bürosundan, Uygulamalı Eğitim alınacak kuruma hitaben yazılan yazı gönderilecektir.
(Bu tarihten daha geç gönderilen başvurular koordinatörlükçe kabul edilmeyebilir, son başvuru tarihine dikkat edilmelidir.)

5-Beyan Formu

Bu eğitim alınırken:

 • Uygulama eğitimi yalnızca 4 ya da 5 yıldızlı turizm işletme belgeli/yatırım belgeli işletmelerde (4 ya da 5 yıldızlı değilse önce Uygulamalı Eğitim koordinatörünün e-mail ile onayı alınarak) , bölüm staj komisyonu tarafından uygun görülecek yurt içi ve yurt dışında bulunan diğer tesislerde yürütülebilir. Yurt dışında yer alan işletmelerde Learning Agreement for traineeships kullanılır.
 • Öğrenci bu eğitim için görev yapacağı tesisi kendisi bulur.
 • Protokol imzalanan tesiste değişiklik yapılamaz. Öğrenci bu tesiste uygulamalı eğitimini tamamlamak ve bunu belgelemek zorundadır.
 • Öğrenci, uygulamalı eğitim aldığı tesisten ayrılması/ilişiğinin kesilmesi ve başka bir tesiste de uygulamalı eğitimine devam etmeyecek olması halinde bunu en geç 3 iş günü içerisinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna Çıkış Dilekçesi teslim ederek bildirmek zorundadır. Aksi halde SGK uygulamaları açısından ciddi problemler çıkabilecek ve öğrenci sorumlu olacaktır.
 • Öğrenci uygulamalı eğitim yapılacak tesiste bir ya da fazla departmanda görev yapabilir.
 • Eğitim dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl akademik takvime göre belirlenir.
 • Yatay ve dikey geçişle 3. sınıfa kayıt olan öğrencilerin Konaklama İşletmeleri Uygulaması dersinden muafiyetinde, daha önce öğrenim gördüğü okulda aldığı dersler göz önünde bulundurulur.
 • Öğrencinin “Konaklama İşletmeleri Uygulaması” dersi Öğrenci ve Tesis (İşletme) arasında imzalanan “Sözleşme” de yer alan maddelere göre yürütülür ve değerlendirilir.
 • Öğrenci uygulamalı eğitim dersinden devamını almak koşuluyla başarısız olması durumunda dersi tekrarlayıp tekrarlamayacağına yüksekokul yönetim kurulu karar verir.
   
 • Öğrenciler uygulamalı eğitime başlanmadan önce, ilgili dönem kayıt yenileme tarihleri içerisinde ebys sistemi üzerinden kayıt yenileyerek derse kayıtlanmak, SGK ve diğer işlemler için Yüksekokul tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve zamanında okula teslim etmek/göndermek zorundadırlar. Aksi takdirde derse kayıtlanmamış kabul edileceklerdir.
 • Öğrenci, Uygulamalı Eğitim süresince Uygulamalı Eğitim Raporunu haftalık olarak doldurup İşletme yetkilisine imzalatmalıdır.
 • Öğrenci, Uygulamalı Eğitim süresince, aylık devam çizelgelerinin Yüksekokulumuz Uygulamalı Eğitim Bürosuna ulaşıp ulaşmadığını takip etmelidir.
 • Uygulamalı Eğitimin bitiminde Uygulamalı Eğitim Raporu ve Değerlendirme Formu şeffaf dosya içerisinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna teslim edilmelidir.

UYGULAMALI EĞİTİMİN BİTİMİNDE EN GEÇ 20 MAYIS 2024 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLECEK BELGELER:
1-Uygulamalı Eğitim Raporu: Öğrenci tarafından haftalık olarak aldığı görevler ve gerçekleştirdiği çalışmalar yazılarak tesis yetkilisine imzalatılır, raporun kapak kısmı kaşeletilir. Uygulamalı Eğitim Bürosuna İşletme tarafından gönderilir ya da öğrenci tarafından teslim edilir.
2-Değerlendirme Formu: Öğrenci tarafından fotoğraf yapıştırılarak İşletme yetkilisine teslim edilir. Yetkili kişi formu doldurup imzalar ve kaşeler. Kapalı Zarf içinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna İşletme tarafından gönderilir ya da öğrenci tarafından teslim edilir.
3-Devam Çizelgesinin orijinali (imzalı ve kaşeli)


İş Akış Şeması

Başvuru ve Sözleşme Formu

Beyan Formu

Değerlendirme Formu

Uygulamalı Eğitim Raporu

Çıkış Dilekçesi

Devam Çizelgesi (Puantaj Cetveli)

Yurt Dışı Staj Formu


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ