EGE ÜNİVERSİTESİ

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Konaklama İşletmeciliği

UYGULAMALI EĞİTİM


Yüksekokulumuz Konaklama İşletmeciliği Bölümü öğrencileri eğitim planlarında yer alan “Konaklama İşletmeleri Uygulaması” dersini, sözleşme yaptıkları kuruluşlarda, koordinatör onayından sonra, işbaşı eğitimi şeklinde almak zorundadır. Ders, 30 AKTS’dir. Uygulamalı Eğitimin yanı sıra devam zorunluluğu olan alttan dersi bulunan öğrenciler, bu durumu Uygulamalı Eğitim koordinatörüne bildirmelidir. Bahar dönemi alttan ders kredisi 13 AKTS veya daha fazla olan öğrencilere, ebys sistemi öncelikle sadece alttan derslerini vermektedir. Ağırlıklı not ortalaması 1,80’in altında olan öğrencilerimiz durumlarını öğrenci işleri büromuza danışmalıdır.


BAŞVURU İÇİN UYGULAMALI EĞİTİM BÜROSUNA TESLİM EDİLECEK BELGELER:
1-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
2-SPAS Müstehaklık Sorgulama -Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (Bu iki SGK belgesi, E-Devlet üzerinden temin edilebilir. E-Hizmetler Bölümünde Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında yer alıyorlar.)
3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4-Öğrencinin, üzerinden sağlık provizyonu aldığı kişinin SPAS Müstehaklık Sorgulama -Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Belgesi (E-Devlet) (Bu belge, öğrenci kendi provizyon belgesinde “kendisi-çalışan” olarak görünüyorsa, gereklidir.)
5-Bir adet fotoğraf başvuru formuna eklenecektir.
6-Başvuru ve Sözleşme Formu: Yüksekokul tarafından hazırlanan sözleşmeden 2 adet çıktı alınarak görev alınacak tesis yöneticilerine imzalatılır, 1 örneği işletmede kalır, bir örneği öğrenci tarafından diğer belgelerle birlikte 14 Aralık 2018 tarihine kadar okula teslim edilerek süresi içerisinde yapılır. Belgeleri teslim ederken, Uygulamalı Eğitim Bürosundan, Uygulamalı Eğitim alacağınız kuruma hitaben yazılan yazıyı almayı unutmayınız.
7-Beyan Formu

Başvuru yapılan işletme, İşsizlik Fonu katkısına başvurmak istediğini belirtirse, öğrenci ile sözleşme yaparak ücret belirlemiş olması şartıyla, web sayfamızdaki İşkur Formunu doldurmalıdır.


Bu eğitim alınırken:

 • Uygulama eğitimi yalnızca 4 ya da 5 yıldızlı turizm işletme belgeli/yatırım belgeli işletmelerde (4 ya da 5 yıldızlı değilse önce Uygulamalı Eğitim koordinatörünün onayı alınarak) , bölüm staj komisyonu tarafından uygun görülecek yurt içi ve yurt dışında bulunan diğer tesislerde yürütülebilir. Yurt dışında yer alan işletmelerde Learning Agreement for traineeships kullanılır.
 • Öğrenci bu eğitim için görev yapacağı tesisi kendisi bulur.
 • Protokol imzalanan tesiste değişiklik yapılamaz. Öğrenci bu tesiste uygulamalı eğitimini tamamlamak ve bunu belgelemek zorundadır.
 • Öğrenci, uygulamalı eğitim aldığı tesisten ayrılması/ilişiğinin kesilmesi ve başka bir tesiste de uygulamalı eğitimine devam etmeyecek olması halinde bunu en geç 3 iş günü içerisinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna Çıkış Dilekçesi teslim ederek bildirmek zorundadır. Aksi halde SGK uygulamaları açısından ciddi problemler çıkabilecek ve öğrenci sorumlu olacaktır.
 • Öğrenci uygulamalı eğitim yapılacak tesiste bir ya da fazla departmanda görev yapabilir.
 • Eğitim dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl bölümler tarafından belirlenir.
 • Yatay ve dikey geçişle 3. sınıfa kayıt olan öğrencilerin Turizm İşletmeleri Uygulaması dersinden muafiyetinde, daha önce öğrenim gördüğü okulda aldığı dersler göz önünde bulundurulur.
 • Öğrencinin “Konaklama İşletmeleri Uygulaması” dersi Öğrenci ve Tesis (İşletme) arasında imzalanan “Sözleşme”de yer alan maddelere göre yürütülür ve değerlendirilir.
 • Öğrenci uygulamalı eğitim dersinden devamını almak koşuluyla başarısız olması durumunda dersi tekrarlayıp tekrarlamayacağına yüksekokul yönetim kurulu karar verir.
 • Öğrenciler uygulamalı eğitime başlanmadan önce, ilgili dönem kayıt yenileme tarihleri içerisinde ebys sistemi üzerinden kayıt yenileyerek derse kayıtlanmak, SGK ve diğer işlemler için Yüksekokul tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve zamanında okula teslim etmek zorundadırlar. Aksi takdirde derse kayıtlanmamış kabul edileceklerdir.
 • Öğrenci, Uygulamalı Eğitim süresince Uygulamalı Eğitim Raporunu haftalık olarak doldurup İşletme yetkilisine imzalatmalıdır.
 • Öğrenci, Uygulamalı Eğitim süresince, aylık devam çizelgelerinin Yüksekokulumuz Uygulamalı Eğitim Bürosuna ulaşıp ulaşmadığını takip etmelidir.
 • Uygulamalı Eğitimin bitiminde Uygulamalı Eğitim Raporu ve Değerlendirme Formu şeffaf dosya içerisinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna teslim edilmelidir.

 

UYGULAMALI EĞİTİMİN BİTİMİNDE TESLİM EDİLECEK BELGELER:
1-Uygulamalı Eğitim Raporu: Öğrenci tarafından haftalık olarak aldığı görevler ve gerçekleştirdiği çalışmalar yazılarak tesis yetkilisine imzalatılır, raporun kapak kısmı kaşeletilir. Uygulamalı Eğitim Bürosuna İşletme tarafından gönderilir ya da öğrenci tarafından teslim edilir.
2-Değerlendirme Formu: Öğrenci tarafından fotoğraf yapıştırılarak İşletme yetkilisine teslim edilir. Yetkili kişi formu doldurup imzalar ve kaşeler. Kapalı Zarf içinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna İşletme tarafından gönderilir ya da öğrenci tarafından teslim edilir.
3-Devam Çizelgesinin orijinali (imzalı ve kaşeli).


İş Akış Şeması

Başvuru ve Sözleşme Formu

İşkur Formu

Beyan Formu

Değerlendirme Formu

Uygulamalı Eğitim Raporu

Çıkış Dilekçesi

Devam Çizelgesi (Puantaj Cetveli)

Yurt Dışı Staj Formu