Çerez Örnek

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği

ÖNEMLİ NOT: 

"Seyahat İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimiz Fakültemiz Yönetim Kurulunun 21.01.2022 tarihli kararıyla, 4 ya da 5 yıldızlı Konaklama işletmelerinde de Uygulamalı Eğitimlerini alabilirler."

 

UYGULAMALI EĞİTİM

Fakültemiz ve Yüksekokulumuz Seyahat İşletmeciliği Bölümü öğrencileri eğitim planlarında yer alan “Seyahat İşletmeleri Uygulaması” dersini, sözleşme yaptıkları kuruluşlarda, koordinatör onayından sonra, işbaşı eğitimi şeklinde almak zorundadır. Ders, 30 AKTS’dir.  Uygulamalı Eğitimin yanı sıra devam zorunluluğu olan alttan dersi bulunan öğrenciler, bu durumu Uygulamalı Eğitim koordinatörüne bildirmelidir. Bahar dönemi alttan ders kredisi 13 AKTS veya daha fazla olan öğrencilere, ebys sistemi öncelikle sadece alttan derslerini vermektedir. Ağırlıklı not ortalaması 1,80’in altında olan öğrencilerimiz durumlarını öğrenci işleri büromuza/ uygulamalı eğitim büromuza danışmalıdır. (Güz dönemi sonunda ağırlıklı not ortalamasının 1,80’i geçmesi halinde uygulamalı eğitim alabilecek durumda olan öğrencilerimize, işletme bulmaları, ancak işletmeyi bu durumdan haberdar etmeleri önerilir.)

 
BAŞVURU İÇİN UYGULAMALI EĞİTİM BÜROSUNA (cesmeturizm.uygulamaliegitim@gmail.com adresine) ONLİNE OLARAK GÖNDERİLECEK BELGELER (ELDEN DE VERİLEBİLİR):
   *SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Bu belge, gerekirse, Uygulamalı Eğitim Bürosu tarafından talep edilebilir.)

1-SPAS müstehaklık Sorgulama -Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi

(Bu iki SGK belgesi, E-Devlet üzerinden temin edilebilir. E-Hizmetler Bölümünde Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında yer alıyorlar.)

2-Öğrencinin, üzerinden sağlık provizyonu aldığı kişinin SPAS müstehaklık Sorgulama -Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Belgesi (E-Devlet) (Bu belge sadece, öğrenci kendi provizyon belgesinde “yakınlık türü: kendisi” ve “sigortalı türü: çalışan” olarak görünüyorsa, gereklidir.)


3-Bir adet fotoğraf başvuru formuna (veya e-mail ekine) eklenecektir.

4-Başvuru ve Sözleşme Formu: Yüksekokul tarafından hazırlanan sözleşme (e-mail ile işletmeye gönderilebilir) görev alınacak tesis yöneticilerine imzalatılır, öğrenci tarafından diğer belgelerle birlikte     8 Ocak 2024 tarihine kadar Uygulamalı Eğitim Bürosuna e-mail yoluyla gönderilir. Belgeleri teslim eden öğrencilere e-mail yolu ile, Uygulamalı Eğitim Bürosundan, Uygulamalı Eğitim alınacak kuruma hitaben yazılan yazı gönderilecektir.
(Bu tarihten daha geç gönderilen başvurular koordinatörlükçe kabul edilmeyebilir, son başvuru tarihine dikkat edilmelidir.)

5-Beyan Formu


Bu eğitim alınırken öğrenci bu eğitim için görev yapacağı işletmeyi kendisi bulur.

Öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında aşağıda belirtilen işletmelerde stajlarını yapabilirler:

 • A,  B ve C grubu belgeli seyahat acenteleri ile rehberlik servislerinde,
 • Yat ve  Marina İşletmelerinde
 • Havalimanlarında
 • Ulaştırma İşletmeleri’nde (Kara, hava, deniz ve demiryolları)
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nde
 • Yüksekokul Müdürlüğü tarafından kabul edilen diğer alanlar ile ilgili kurum ve kuruluşlarda. Uygulamalı Eğitim alınmak istenen kurum bu kurumlar dışında ise önce Uygulamalı Eğitim koordinatörünün e-mail ile onayı alınır.
 • Protokol imzalanan işletmede değişiklik yapılamaz. Öğrenci bu işletmede uygulamalı eğitimini tamamlamak ve bunu belgelemek zorundadır.
 • Öğrenci, uygulamalı eğitim aldığı işletmeden ayrılması/ilişiğinin kesilmesi ve başka bir işletmede de uygulamalı eğitimine devam etmeyecek olması halinde bunu en geç 3 iş günü içerisinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna Çıkış Dilekçesi teslim ederek bildirmek zorundadır. Aksi halde SGK uygulamaları açısından ciddi problemler çıkabilecek ve öğrenci sorumlu olacaktır.
 • Öğrenci uygulamalı eğitim yapılacak işletmede bir ya da fazla departmanda görev yapabilir.
 • Eğitim dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl akademik takvime göre belirlenir.
 • Yatay ve dikey geçişle 3. sınıfa kayıt olan öğrencilerin Seyahat İşletmeleri Uygulaması dersinden muafiyetinde, daha önce öğrenim gördüğü okulda aldığı dersler göz önünde bulundurulur.
 • Öğrencinin “Seyahat İşletmeleri Uygulaması” dersi Öğrenci ve Acente (İşletme) arasında imzalanan “Sözleşme” de yer alan maddelere göre yürütülür ve değerlendirilir.
 • Öğrenci uygulamalı eğitim dersinden devamını almak koşuluyla başarısız olması durumunda dersi tekrarlayıp tekrarlamayacağına yüksekokul yönetim kurulu karar verir.
 • Öğrenciler uygulamalı eğitime başlanmadan önce, ilgili dönem kayıt yenileme tarihleri içerisinde ebys sistemi üzerinden kayıt yenileyerek derse kayıtlanmak, SGK ve diğer işlemler için Yüksekokul tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve zamanında okula teslim etmek/göndermek zorundadırlar. Aksi takdirde derse kayıtlanmamış kabul edileceklerdir.
 • Öğrenci, Uygulamalı Eğitim süresince Uygulamalı Eğitim Raporunu haftalık olarak doldurup İşletme yetkilisine imzalatmalıdır.
 • Öğrenci, Uygulamalı Eğitim süresince, aylık devam çizelgelerinin Yüksekokulumuz Uygulamalı Eğitim Bürosuna ulaşıp ulaşmadığını takip etmelidir.
 • Uygulamalı Eğitimin bitiminde Uygulamalı Eğitim Raporu ve Değerlendirme Formu şeffaf dosya içerisinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna teslim edilmelidir.

UYGULAMALI EĞİTİMİN BİTİMİNDE EN GEÇ 20 MAYIS 2024 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLECEK BELGELER:

1-Uygulamalı Eğitim Raporu: Öğrenci tarafından haftalık olarak aldığı görevler ve gerçekleştirdiği çalışmalar yazılarak tesis yetkilisine imzalatılır, raporun kapak kısmı kaşeletilir. Uygulamalı Eğitim Bürosuna İşletme tarafından gönderilir ya da öğrenci tarafından teslim edilir.
2-Değerlendirme Formu: Öğrenci tarafından fotoğraf yapıştırılarak İşletme yetkilisine teslim edilir. Yetkili kişi formu doldurup imzalar ve kaşeler. Kapalı Zarf içinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna İşletme tarafından gönderilir ya da öğrenci tarafından teslim edilir.
3-Devam Çizelgelerinin orijinalleri.

İş Akış Şeması

Başvuru ve Sözleşme Formu 

Beyan Formu

Değerlendirme Formu

Uygulamalı Eğitim Raporu

Çıkış Dilekçesi

Devam Çizelgesi (Puantaj Cetveli)

Yurt Dışında Staj Yapacak Öğrenciler İçin Sözleşme Örneği

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ