Çerez Örnek
canlı destek

Turizm İşletmeciliği

Tarihçe

1987 yılında E.Ü. kampüsünde Çeşme Meslek Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. 1998 yılından itibaren İzmir-Çeşme kampüsünde yer alan Fakültemiz, “ Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu” olarak 2005-2006 / 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılıları arasında “Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm Animasyon ve Turizm Rehberliği Bölümleriyle” 4 yıllık yüksekokul statüsünde “Lisans” eğitimi vermiştir. 24/06/2019 tarihli ve 1157 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi kurulmasına karar verilmiştir. 

Bölümden mezun olanların istihdam alanları

Konaklama işletmelerinde; önbüro, kat hizmetleri, yiyecek-içecek, satış, pazarlama, halkla ilişkiler bölümlerinde, turların üretim, uygulama (operasyon), pazarlama ya da satış sorumlusu ile toplantı veya kongre organizasyonu sorumlusu, vb. statülerde yönetici adayları olarak çalışabilmektedirler.

Bölüm mezunu olabilmek için gerekli koşullar

Öğrencilerin tüm derslerde başarılı olmaları, devam zorunluluğuna uymaları, uygulamalı derslerin uygulamalarını, aynı zamanda zorunlu stajı tamamlamaları zorunludur.

Misyonumuz

Turizm alanında, evrensel bilgiyi üreten ve ulu-sal gereksinimler doğrultusunda öğreterek yayan, değişen dünyaya uyum sağlayabilen, kültürel yönden donanımlı, etik ilkelere sahip, öz-güvenli turizmciler yetiştirmek ve akademik olarak sektöre yön veren projeler üretmektir.

Vizyonumuz

Eğitim ve öğretim kalitesini sürekli geliştiren, bilimsel ve sosyal yönden gelişmiş, etik ve moral değerlere sahip girişimci, yenilikçi, dinamik lider kurumlar arasında yer almak.

Turizm İşletmeciliği Bölümü Eğitim Planı

 

Prof. Dr. Adnan TÜRKSOY (Bölüm Başkanı)

Tel         724-9522/7524

Doç. Dr. Nilgün AVCI

Tel         724-9522/7507
 
 
Doç. Dr. Nükhet Adalet AKPULAT
Tel         724-9522/7504

Dr. Öğr. Üyesi Selcen Seda TÜRKSOY

Tel         724-9522/7529
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Samet Can CURKAN

Tel         724-9522/7502
 

Öğr. Gör. Erdal ORAL

Tel         724-9522/7511
 

Öğr. Gör. Onur ÇATALER

Tel         724-9522/7511
 

 

Arş. Gör. Mehmet Alper NİSARİ

Tel         724-9522/7514

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ