Çerez Örnek
canlı destek

Yaz Stajı İşlemleri-Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi için tıklayınız. 

 

Önemli Not: 7 Temmuz son staj başvuru tarihi ve 10 Temmuz da son staja başlama tarihidir

Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Bilgileri

        Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri eğitim planlarında yer alan “Staj” dersini, sözleşme yaptıkları kuruluşlarda, koordinatör onayından sonra, işbaşı eğitimi şeklinde almak zorundadır. Ders, 8 AKTS dir. Ebys sisteminde kayıt yenilerken bu dersi seçebilen öğrenciler, ilgili dönemin sonundaki yaz döneminde stajlarını gerçekleştirmelidir. 

         Uygulamalı Eğitim Bürosu e-mail adresi cesmeturizm.uygulamaliegitim@gmail.com’dur.

BAŞVURU İÇİN UYGULAMALI EĞİTİM BÜROSUNA E-MAİL İLE GÖNDERİLECEK BELGELER:

1-SPAS Müstehaklık Sorgulama -Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (E-Devlet üzerinden temin edilebilir. E-Hizmetler Bölümünde Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında yer alır. Arama kısmına “SPAS” yazdığınızda da karşınıza çıkmaktadır.)

2-Öğrencinin, üzerinden sağlık provizyonu aldığı kişinin SPAS Müstehaklık Sorgulama -Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Belgesi (E-Devlet) (Bu belge sadece, öğrenci kendi provizyon belgesinde “yakınlık türü: kendisi” ve “sigortalı türü: çalışan” olarak görünüyorsa, gereklidir.)

3-Bir adet fotoğraf başvuru formuna eklenecektir.

4-Başvuru ve Sözleşme Formu: Fakülte tarafından hazırlanan sözleşme (e-mail ile işletmeye gönderilebilir) görev alınacak tesis yöneticilerine imzalatılır, öğrenci tarafından diğer belgelerle birlikte, başvuru formunun en altında belirtilen tarihe kadar Uygulamalı Eğitim Bürosuna teslim edilir. Belgeleri teslim eden öğrencilere e-mail yolu ile, Uygulamalı Eğitim Bürosundan, Uygulamalı Eğitim alınacak kuruma hitaben yazılan yazı gönderilecektir. 

5-Beyan Formu

*(SGK Tescil ve Hizmet Dökümü eğer gerekirse, Uygulamalı Eğitim Bürosu tarafından talep edilebilir. E-Devlet üzerinden temin edilebilir.)
 

Bu eğitim alınırken:

 • Öğrencilerin bölümler itibari ile staj yapabilecekleri işletmeler aşağıdaki gibidir: 

(a) Turizm İşletmesi belgeli 4 ve 5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri,

(b) Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış özel belgeli İşletmeler,

(c) Seyahat acenteleri,

(ç) Ulusal ve uluslararası havayolu işletmeleri, yer hizmeti sunan işletmeler

(d) Turizm İşletmesi belgeli yiyecek- içecek işletmeleri,

(e) Mavi Bayraklı Marina-Yat İşletmeleri,

(f) Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri,

(g) Kruvaziyer gemileri,

(h) Staj Komisyonu tarafından uygun görülen kamu ve özel sektöre ait diğer işletmeler.

 

Yukarıda sayılanlar dışında kalan bir işletmede staj yapmak isteyen öğrencilerimizin staj dönemi başlamadan en az 3 hafta önce Uygunluk Dilekçesi doldurarak Uygulamalı Eğitim Bürosuna göndermeleri (cesmeturizm.uygulamaliegitim@gmail.com) gerekmektedir. Dilekçeleri Staj Komisyonuna sunularak sonuç ile ilgili öğrenciye bilgi verilecektir.

 

Stajlarını yurt dışında yapacak öğrencilerin, staj yapılacak ülkedeki işletmelerin niteliğine ilişkin bilgileri, Uygulamalı Eğitim Bürosu aracılığıyla, Staj Komisyonuna sunarak onay alması gerekmektedir. 

 

 • Yurt dışında yer alan işletmelerde Learning Agreement for traineeships kullanılır.
 • Öğrenci bu eğitim için görev yapacağı tesisi kendisi bulur.
 • Öğrenci, staja başladıktan sonra zorunlu hallerde ancak staj komisyonun uygun görüşü ile işletme değişikliği yapabilir.

 • Öğrenci, staj yaptığı tesisten ayrılması/ilişiğinin kesilmesi ve başka bir tesiste de uygulamalı eğitimine devam etmeyecek olması halinde bunu en geç 3 iş günü içerisinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna Çıkış Dilekçesi teslim ederek bildirmek zorundadır. Aksi halde SGK uygulamaları açısından ciddi problemler çıkabilecek ve öğrenci sorumlu olacaktır.
 • Öğrenci staj yapılacak tesiste bir ya da daha fazla departmanda görev yapabilir.
 • Staj dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl akademik takvime göre belirlenir. Staj dersine kaydolunan dönemi takip eden yaz döneminde gerçekleştirilir.
 • Yatay ve dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler, önceki öğrenimlerinde başarılı oldukları meslek stajlarını belgelendirdikleri, gerekli kriterleri sağladıkları ve ilk kayıt yaptırdıkları dönem başında muafiyet talep ettikleri takdirde Bölüm Staj Komisyonunun onayı ile bu stajlarından muaf tutulabilirler.
 • Öğrencinin “Staj” dersi Öğrenci ve Tesis (İşletme) arasında imzalanan “Sözleşme” de yer alan maddelere göre yürütülür ve değerlendirilir.
 • Öğrenciler staja başlamadan önce, ilgili dönem kayıt yenileme tarihleri içerisinde ebys sistemi üzerinden kayıt yenileyerek derse kayıtlanmak, SGK ve diğer işlemler için Fakülte tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve zamanında okula teslim etmek zorundadırlar. Aksi takdirde derse devamsız kabul edileceklerdir.
 • Öğrenci, staj süresince Staj Raporunu haftalık olarak doldurup İşletme yetkilisine imzalatılmalıdır.
 • Öğrenci, staj süresince, aylık devam çizelgelerinin Fakültemiz Uygulamalı Eğitim Bürosuna ulaşıp ulaşmadığını takip etmelidir.
 • Stajın bitiminde Staj Raporu ve Staj Değerlendirme Formu şeffaf dosya içerisinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna teslim edilmelidir.

 

STAJIN BİTİMİNDE TESLİM EDİLECEK BELGELER:


1-Staj Raporu: Öğrenci tarafından haftalık olarak aldığı görevler ve gerçekleştirdiği çalışmalar yazılarak tesis yetkilisine imzalatılır, raporun kapak kısmı kaşeletilir. Uygulamalı Eğitim Bürosuna İşletme tarafından gönderilir ya da öğrenci tarafından teslim edilir.

2-Değerlendirme Formu: Öğrenci tarafından İşletme yetkilisine teslim edilir. Yetkili kişi formu doldurup imzalar ve kaşeler. Kapalı Zarf içinde Uygulamalı Eğitim Bürosuna İşletme tarafından gönderilir ya da öğrenci tarafından teslim edilir.

3-Devam Çizelgesinin orjinal (imzalı ve kaşeli)


Başvuru ve Sözleşme Formu

Beyan Formu 

Yurt Dışı Staj Formu

Çıkış Dilekçesi

Devam Çizelgesi (Puantaj Cetveli) 

Staj Değerlendirme Formu

Staj Raporu

İş Akış Şeması

Uygunluk Dilekçesi

 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ