Çerez Örnek
canlı destek

Formlar

Formlar

Öğrenciler İçin

Bitirme Tezi Formu

Mazaret Sınavı Formu

Muafiyet Dilekçesi

Not İtiraz Formu

Tek Ders Dilekçesi

42 Akts + 3 Ders Dilekçesi

42 + 3 Formu

Ekle Sil Formu

Kayıt Yenileme Formu

Yaz Okulu Formu

Ders Çakışma Formu

İlişki Kesme Formu

Öğretim Elemanları İçin

Not Düzeltme Formu

 

OGRENCİ İSLERİ TARAFINDAN DUZENLENEN / TALEP EDİLEN BELGELER

 

Belge

Nasıl Müracaat Edilir

Kim Müracaat Edebilir

Ne Zaman ? Başvurulur

Ne Zaman Sonuçlanır

Sonuç Kime Teslim Edilir

Başvuruda İstenen Belgeler

Özel Koşul

Öğrenci Belgesi

Matbu Form

Kişinin Kendisi

Mesai saatlerinde

14.00 *

Kişinin Kendisi

Yok

 

Transkript

Matbu Form

Kişinin Kendisi

Mesai saatlerinde

14.00 *

Kişinin Kendisi

Yok

 

Ders Muafiyeti

Matbu Dilekçe

Kişinin Kendisi

Eğt.-Öğr. Baş. 15 gün içinde

15 günde

Kişinin Kendisi

Daha Önce Alınan Derslerin İçeriği,Trasnkript

 

Kayıt Dondurma

Matbu Dilekçe

Kişinin Kendisi

Eğt.-Öğr. Döneminin Başında

30 günde

Kendisi veya Posta

Dilekçe ve Eki

 

Sağlık Raporu **

Doğrudan Başvuru

Kişinin Kendisi

Sınav zamanında

10 günde

Sınavına Girilecek Öğretim Elemanına

Raporun Orijinali 10 gün içinde teslim edilmeli

 

Anadolu Turu Belgesi

Doğrudan Başvuru

Kişinin Kendisi

Mesai saatlerinde

Gün İçinde

Kişinin Kendisi

Yok

Anadolu Turu Bitiminden Sonra

Ders İçerikleri

Internetten Çıktısı ***

Kişinin Kendisi

Mesai saatlerinde

Gün İçinde

Kişinin Kendisi

İstenilen Derslerin Bilgisayar Çıktısı

 

Çıkış

Doğrudan Başvuru

Kişinin Kendisi ya da vekalet **** verdiği kişi

Mesai saatlerinde

Gün İçinde

Kendisi veya vekalet ver. Kişi

Okulun web say. Duyurularda

İlan Edilecek Tarihten Sonra.

Diploma

Doğrudan Başvuru

Kişinin Kendisi ya da vekalet *** verdiği kişi

Mesai saatlerinde

Gün İçinde *****

Kişinin Kendisi ya da vekalet **** verdiği kişi

Çıkış Belgesinin Aslı

 

 

*Öğleye kadar yapılan müracaatlar aynı gün öğleden sonra, öğleden sonraki müracaatlar ertesi gün öğleden sonra sonuçlandırılır.

** Devamsızlıkta geçerli değildir.

*** Öğrenci hangi derslerin içeriğini istiyorsa, Üniversitenin web sitesinden indirerek kendisi çıktı alır, onaylatmak için öğrenci islerine müracaat eder.

**** Vekalet mutlaka noterden olmalıdır.(Vekaletin aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.)

***** Diplomalar rektörlükten geldikten sonra.

 

Not: Tüm Belgeler ilgiye bir nüsha verilir, istenen belgenin alınmaması durumunda yenisi 1 ay süreyle verilmez. Çoğaltma işlemleri kişinin kendisi tarafından yapılır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ