EGE ÜNİVERSİTESİ

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Konaklama İşletmeciliği Bölümü

Konaklama İşletmeciliği Bölümü

Tarihçe

1987 yılında E.Ü. kampüsünde Çeşme Meslek Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. 1998 yılından itibaren İzmir-Çeşme kampüsünde yer alan Yüksekokulumuz, “ Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu” olarak 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren “Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm Animasyon ve Turizm Rehberliği Bölümleriyle” 4 yıllık yüksekokul statüsünde “Lisans” eğitimi vermektedir.

Bölümden mezun olanların istihdam alanları

Konaklama işletmelerinde; önbüro, kat hizmetleri, yiyecek-içecek, satış, pazarlama, halkla ilişkiler bölümlerinde çalışabilmektedirler.

Bölüm mezunu olabilmek için gerekli koşullar

Öğrencilerin tüm derslerde başarılı olmaları, devam zorunluluğuna uymaları, uygulamalı derslerin uygulamalarını tamamlamaları zorunludur.

Misyonumuz

Turizm alanında, evrensel bilgiyi üreten ve ulu-sal gereksinimler doğrultusunda öğreterek yayan, değişen dünyaya uyum sağlayabilen, kül-türel yönden donanımlı, etik ilkelere sahip, öz-güvenli turizmciler yetiştirmek ve akademik olarak sektöre yön veren projeler üretmektir.

Vizyonumuz

Eğitim ve öğretim kalitesini sürekli geliştiren, bilimsel ve sosyal yönden gelişmiş, etik ve moral değerlere sahip girişimci, yenilikçi, dinamik lider kurumlar arasında yer almak.

Akademik Kadro

İsim

Mail

Telefon

Prof. Dr. Adnan TÜRKSOY (Bölüm Başkanı)

adnan.turksoy@ege.edu.tr

7524

Doç. Dr. Nilgün AVCI

nilgun.avci@ege.edu.tr

7507

Öğr. Gör. Erol KAVALA

erol.kavala@ege.edu.tr

7512

Öğr. Gör. Dr. Nükhet A. AKPULAT

nukhet.adalet.akpulat@ege.edu.tr

7512

Arş. Gör. Mehmet Alper NİSARİ

mehmet.alper.nisari@ege.edu.tr

7514

Eğitim Planları

Konaklama İşletmeciliği Örgün

Konaklama İşletmeciliği İkinci Öğretim