Çerez Örnek

Seyahat İşletmeciliği Bölümü

Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı

2019 - 2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 4 yıllık fakülte statüsünde “Lisans” eğitimi vermektedir.

Bölüm mezunu olabilmek için gerekli koşullar:

Öğrencilerin tüm derslerde başarılı olmaları, devam zorunluluğuna uymaları, uygulamalı derslerin uygulamalarını tamamlamaları zorunludur.

Bölümden mezun olanların alacağı unvan:

Turların üretim, uygulama (operasyon), pazarlama ya da satış sorumlusu ile toplantı veya kongre organizasyonu sorumlusu, vb. statülerde yönetici adayları.

Bölümden mezun olanların istihdam alanları:

Seyahat İşletmeciliği bölümü mezunları seyahat acentalarında, havayolu işletmelerinde, kongre ve konferans organizasyonlarında öncelikli olmak üzere, alacakları dersler itibariyle turizm sektöründeki tüm işletmelerde istihdam edilebilirler.

Akademik Kadro

İsim

Mail

Telefon

Dr. Öğr. Üyesi Selcen Seda TÜRKSOY 

selcen.seda.turksoy@ege.edu.tr

7529

Öğr. Gör. Erdal ORAL

erdal.oral@ege.edu.tr

7511

Öğr. Gör. Onur ÇATALER

onur.cataler@ege.edu.tr

7511

Arş. Gör. Dr. Samet Can CURKAN

samet.can.curkan@ege.edu.tr

7514

 

Seyahat İşletmeciliği Bölümü Eğitim Planı

Seyahat Acentaları Yönetmeliği


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ